T : +385 42 350 744, A : Braće Radića 52/B Jalkovec, Varaždin, E : info@ortorea.hr

Politika upravljanja kvalitetom

Savjetovanje, prodaja, servis ..

Ugovorni isporučitelj za HZZO pomagala

POLITIKA UPRAVLJANJA

KVALITETOM I OKOLIŠEM

 

Politika kvalitete i okoliša predstavlja osnovu poslovanja i izvor stalnog unapređenja poslovanja tvrtke ORTO REA. Visoka razina sustava upravljanja kvalitetom i okolišem temelj je poslovanja i razvoja te garancija zadovoljstva naših kupaca, korisnika, poslovnih partnera, zaposlenika te šire društvene zajednice.

 Uprava tvrtke ORTO REA se opredijelila za sustav upravljanja kvalitetom i okolišem prema normama ISO 9001 i ISO 14001 što će za buduće poslovanje biti minimalan nivo zahtjeva u svim fazama realizacije naših procesa. Kvaliteta se garantira sustavom i temelji se na ispunjavanju zahtjeva korisnika naših medicinskih proizvoda i usluga i svih zainteresiranih strana.

 Spoznaja o važnosti poštivanja ISO normi - sustava upravljanja kvalitetom i okolišem je prisutna kod svakog našeg zaposlenika, jer se sustav gradi na kvalitetnom radu i odgovornosti svakog pojedinca i samo na taj način možemo zadržati i poboljšati mjesto u svojoj djelatnosti na području Hrvatske.

 Sigurnost svakog djelatnika, a iznad svega sigurnost cijele društvene zajednice, stalna je briga odgovornih, ali i svih djelatnika, što nam uz uvažavanje ekoloških normi i zaštitu okoliša donosi zadovoljstvo u radu, poštivanje naših kupaca te zajednice u kojoj živimo.

 Najveću pažnju posvetit ćemo ostvarivanju i zadržavanju visokog nivoa zadovoljstva naših kupaca kvalitetom proizvoda (medicinske opreme i ortopedskih pomagala) i pravovremenom isporukom, kao i održavati visoku razinu svijesti o važnosti zaštite okoliša kod naših djelatnika, partnera i dobavljača.

 ORTO REA će primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14000, trajno se usklađivati i težiti nadilaženju zakonskih i ostalih zahtjeva vezanih na zaštitu okoliša, kao i ostalih propisa povezanih s našim poslovanjem.

 Provođenje i unapređivanje odredbi u Poslovniku upravljanja kvalitetom i okolišem i u ostalim dokumentima stalna su ugovorna obveza svih zaposlenih, a utvrđena politika i njeno provođenje jedini je prihvatljivi način rada tvrtke ORTO REA.

 

Svaki djelatnik tvrtke mora biti upoznat s politikom kvalitete i okolIša, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.